Administration af udlejningsejendomme
Administration af udlejningsejendomme
Administration af udlejningsejendomme
Administration af udlejningsejendomme

Såvel bolig som erhverv

Vi tilbyder administration af jeres udlejningsejendomme ud fra dit behov – så der ikke betales for unødig administration.

Administrationen består typisk af følgende opgaver :

 • Huslejeopkrævninger
 • Huslejeforhøjelser
 • Eventuel indberetning til GI
 • Rykkerprocedurer
 • Kontrol af fakturaer og betaling af disse
 • Lønudbetaling til eventuelle ansatte
 • Ansættelse og afskedigelse ifølge instruks
 • Gennemførelse af eventuel årlig medarbejderudviklingssamta
 • Registrering af ind- og fraflytninger
 • Bogføring
 • Fremsendelse af kvartalsbalance med budgetangivelse, så det kan konstateres om budgettet fastholdes.
 • Ekspeditioner i forbindelse med forbrugsregnskaber herunder indsendelse af oplysninger, afregninger og eventuel regulering af a conto beløb.
 • Eventuel budgetplanlægning i tæt samarbejde med revisor
 • Fremsendelse af årsbalance med bilag til revisor
 • Sekretariatsfunktion i forhold til lejere på vegne af ejer samt løsning af daglige opgaver som f. ex. skadesanmeldelse til forsikringsselskab, småreparationer  indhentning af håndværkerbud mm.

Vi bistår gerne med udarbejdelse af lejekontrakter, udlejning samt ind- og udflytningsrapporter og eventuel indhentning af håndværkertilbud / byggestyring ifølge særskilt aftale.

Dette betyder, at der vil være et minimum af  tidsforbrug for ejeren af udlejningsejendommen.

Skriv til os for fremsendelse af tilbud.

Medsend venligst information om seneste huslejeopkrævning med angivelse af antal og type lejemål samt oplysninger om ejerforhold.

Såvel bolig som erhverv 

Vi tilbyder administration af jeres udlejningsejendomme ud fra dit behov – så der ikke betales for unødig administration.

Administrationen består typisk af følgende opgaver :

 • Huslejeopkrævninger
 • Huslejeforhøjelser
 • Eventuel indberetning til GI
 • Rykkerprocedurer
 • Betaling af fakturaer og kontrol af disse
 • Lønudbetaling til eventuelle ansatte
 • Ansættelse og afskedigelse ifølge aftale
 • Gennemførelse af årlig lovpligtig medarbejdersamtale
 • Registrering af ind- og udflytninger til respektive
 • Bogføring
 • Fremsendelse af kvartalsbalance med budgetangivelse, så det kan konstateres om budgettet fastholdes.
 • Forbrugsregnskaber herunder indsendelse af oplysninger, afregninger og eventuel regulering af a conto beløb.
 • Eventuel budgetplanlægning i tæt samarbejde med revisor
 • Fremsendelse af årsbalance med bilag til revisor
 • Sekretariatsfunktion i forhold til lejere på vegne af ejer samt løsning af daglige opgaver som f. ex. skadesanmeldelse til forsikringsselskab, småreparationer  indhentning af håndværkerbud mm.

Vi bistår gerne med udarbejdelse af lejekontrakter, udlejning samt ind- og udflytningsrapporter og eventuel indhentning af håndværkertilbud / byggestyring ifølge særskilt aftale.

Dette betyder, at der vil være et minimum af  tidsforbrug for ejeren af udlejningsejendommen.

Skriv til os for fremsendelse af tilbud.

Medsend venligst information om seneste huslejeopkrævning med angivelse af antal og type lejemål samt oplysninger om ejerforhold.

Send E-mail