Administration af ejerforeninger.
Administration af ejerforeninger.
Administration af ejerforeninger.
Administration af ejerforeninger.

Vi tilbyder administration af jeres ejerforening ud fra jeres behov – så der ikke betales for unødig administration.

Administrationen består typisk af følgende opgaver:

 • Opkrævninger
 • Rykkerprocedurer
 • Betaling af fakturaer og kontrol af disse
 • Lønudbetaling til eventuelle ansatte
 • Ansættelse og afskedigelse efter aftale med bestyrelse
 • Registrering af ejerskifte til respektive
 • Ajourføring af ejerlejlighedsskema til brug for ekspedition af dette i forbindelse med salg.
 • Bogføring
 • Fremsendelse af kvartalsbalance med budgetangivelse, så bestyrelsen kan følge med i foreningens økonomi og notere om budgettet kan fastholdes.
 • Ekspeditioner i forbindelse med forbrugsregnskaber herunder indsendelse af oplysninger, afregninger og eventuel regulering af a conto beløb.
 • Budgetplanlægning i tæt samarbejde med foreningens revisor
 • Fremsendelse af årsbalance med bilag til foreningens revisor
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Deltagelse i generalforsamling samt eventuel varetagelse af dirigent / referent hverv
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ved behov.
 • Deltagelse i denne samt eventuel varetagelse af dirigent / referent hverv.
 • Udarbejdelse af referat og fremsendelse til medlemmerne.
 • Endvidere deltagelse i bestyrelsesmøder ved behov ( max 2 årligt )

Herudover vil der være løbende kontakt imellem bestyrelse og administrator for løsning af daglige opgaver som f. ex. skadesanmeldelse til forsikringsselskab, småreparationer  indhentning af håndværkerbud mm.

Hvis foreningen har brug for juridisk bistand vil vi henvise til advokatbistand, hvorom der indgåes særskilt aftale.

Skriv til os for fremsendelse af tilbud.

Medsend venligst seneste regnskab, budget og referat fra generalforsamling samt vedtægter.

 

Send E-mail